Personel Alımı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

Herkesin merakla beklediği personel alım ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

En az lisans mezunu olan adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde görevlendirileceği aktarıldı.

27 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Personel alım ilanında 27 personelin göreve başlayacağı 108 personelin ise sözlü mülakata çağrılacağı bildirildi.

Ayrıca yayınlan personel alım ilanında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9 uncu derece kadrolara aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.  Sözlü sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacaktır.” denildi.

Herkesin merak ettiği personel alım ilanında ayrıca şu bilgiler yer aldı:

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Sözlü Sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yazılı sınavda başarılı olanlardan gruplar itibarıyla en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, adayların;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi,

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü giriş sınav sonucu, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi hazırlanır.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

a) Giriş sınavı puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

c) Sınav sonucunda gruplar itibariyle belirtilen sayıda başarılı aday bulunamadığı takdirde boş kalan kontenjanlar diğer gruba aktarılabilir.

d) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Başkan tarafından onaylandıktan sonra Kurumun resmî internet sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara yazılı olarak bildirilir.

e) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İNSAN HAKLARI PERSONEL ALIM İLANI METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir