Personel Alımı

Üniversite Kendi Bünyesine 13 Akademik Personel Alımı Yapacak!

Bitlis Eren Üniversitesi yeni bir personel alım ilanına çıktı. Hem Resmi Gazete’de hemde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden yayımladığı ilana göre 13 akademik personel alacağını bildirdi. Doktor öğretim üyesi, Doçent ve Profesör olmak üzere 3 farklı ünvandan 13 personel alacağını ilanda belirten Üniversite, 9 farklı bölümden alımlar yapacak. İlan detaylarını haberimizde derledik…

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İŞ İLANI:

İlan Tarihi : 31 / 10 / 2019 (Resmi Gazete’de) – Son Başvuru Tarihi : 15 / 11 / 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar.

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara;

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

• PROFESÖR kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır.

• DOÇENT kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

• DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır.

Başvuru nasıl yapılır?

•Müracaat edecek adayların “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

•Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

• Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

• İlanda belirtilen koşulları taşımayanların ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. • Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan ile ilgili detaylı bilgi almak için: https://bit.ly/31ZB7IL adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir