Personel Alımı

Kamu ‘ya Büro Personeli Alınacak! Önlisans Mezunu Herkes Başvurabilir!

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı resmi internet sitesinden yayınladığı yeni ilana göre büro personel alımı yapacak. Önlisans Yükseköğretim kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun adayların kabul edileceği ilana başvurmak için son gün 24 Aralık. KPSS şartı bulunan ilanın genel şartları nelerdir?

Genel Şartlar

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4. Başvurular dijital ortamda 15/12/2021-24/12/2021 tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylar, başvurularını 24/12/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-devlet üzerinde
YÖKAK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup
duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine
bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

İlgili Makaleler