Kamu HaberleriPersonel Alımı

Kamuda Çalışmak İsteyenler! Kadroya Başvuru İçin Son Gün Yarın!

Danıştay Başkanlığı, iş arayan milyonlarca vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi internet sitesinden açıklama yapan Danıştay Başkanlığı, bünyesine kadrolu personel alımı yapacağını duyurdu. Hizmet alanına alınacak olan 5 personeli sınav şartı olmaksızın alacağını duyuran Başkanlık, açıklamasında son başvuru tarihi olarak 20 Ocak yarını işaret etti. İşte ilanın detayları…

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar
için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını
bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2022 tarihi
itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1987 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru
yapabilirler.)

2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94
puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Sözlü sınavı, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi
uyarınca yapılacaktır.

Sözlü sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek
puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır.

Öte yandan, sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava
çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az
yetmiş puan alması gerekir.

Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil
Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının
%60’ı, sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre
belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro
sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.
Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz
edebilecektir

İlgili Makaleler