Gündem

Kamuda Yeni Dönem! Açık Kapı Şube Müdürlükleri Kuruluyor

Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre illerde ve ilçelerde açık kapı şube müdürlükleri ve şeflikleri kurulacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2020 tarihli resmi gazetede kamuda yapılan yeni düzenlemeye dair yönetmelik yer aldı. Buna göre, valiliklerde “açık kapı şube müdürlüğü, ilçelerde ise “açık kapı şefliği” adı altında yeni bir birim kurulması kararı alındı. Şube Müdürlerinin görev tanımında illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısına bağlı olarak çalışma gerçekleştireceği bildirildi.

Açık Kapı Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Valiliklere bizzat, web sitesi, mobil uygulama, e-devlet ya da diğer yöntemler ile yapılan başvuruları elektronik sisteme kaydederek ilgili hizmet birimlerine iletmek, başvuruların öngörülen süre içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak ve süreci sonuçlandırılıncaya kadar takip etmek,

Valiliğe bizzat başvuran vatandaşları karşılamak, vatandaşın talep ve beklentilerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmak,

Vatandaşın başvurusu esnasında her türlü dilek ve taleplerini dinleyerek başvurusuna ilişkin soruları ayrıntılı olarak cevaplamak,

Kamu hizmetlerine Dijital Türkiye üzerinden başvuru yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara danışmanlık ve rehberlik etmek, vatandaşın dijital ortama erişimini sağlamak,

Şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları, altmış beş yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere yönelik danışma ve mihmandarlık hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

Başvuru sahiplerinin sürecin her aşamasında bilgilendirilmesini sağlamak,

Hizmet birimlerinden gelen cevapları kontrol ederek, uygun olmayan cevapları ilgili mülki idare amirine bildirmek ve düzeltilmesini sağlamak,

Veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda ilin yoğunluklu başvuru türleri, sorun alanları ve aksayan yönlerini coğrafi, demografik ve sosyo-ekonomik açılardan analiz etmek, raporlamak ve istatistiki bilgiler hazırlamak,

Mülki idare amiri başkanlığında, gerekli izleme ve değerlendirmeleri yapmak amacıyla Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa toplantı yapmak ve toplantıya müteakip tutanağın rapor halinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,

Açık Kapı şube müdürlükleri arasında, ilde bulunan diğer Açık Kapı birimleri ile ilgili hizmet birimleriyle gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

Vali tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve takip eden bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“e) Açık kapı şube müdürlüğünce yürütülen hizmetler; açık kapı şefliği,”

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Resmi Gazetede Yayımlanan Metne Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir