Personel Alımı

Kamuya 292 Personel Alımı Yapılıyor ! Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İnönü Üniversitesinin bir ilanı yayımlandı. Bu ilandan en az önlisans mezunu 292 personel alımı yapılacğaı belirtildi. Ayrıca söz konusu ilana başvurular 11 Eylül'de sona erecektir.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İnönü Üniversitesinin bir ilanı yayımlanarak en az önlisans mezunu personel alımı yapılacağı belirtildi. Söz konusu ilanda hemşire ve sağlık teknikeri alımı yapılacağı ilana başvuruların 11 Eylül’de sona ereceği vurgulandı.

İLANIN DETAYLARI

Konu ile ilgili olarak Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda “28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1 (bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi. İşte adaylarda aranan şartlar:

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvuru kılavuzunda belirtilen başvuru belgeleri ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi sureti ile gerçekleştirilecektir.

İlgili Makaleler