Kamu HaberleriPersonel Alımı

Kamuya 75 itfaiye eri alımı yapılıyor! Başvuru tarihleri belli oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Bu ilanda önlisans mezunu 75 itfaiye eri alımı yapılacağı belirtildi. Bu ilana başvuruların ise 15 Şubat’ta başlayacağı ve 19 Şubat’a kadar devam edeceği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ilan hakkında yapılan açıklamada ” Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu ilana başvurular 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 19 Şubat’a kadar devam edecektir. Başvurular mesai saatleri içinde yapılacaktır. Adaylar imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Belediyenin sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen olarak yapılacaktır.

Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

ARANAN ŞARTLAR 

Tüm bunların yanı sıra ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu doğrultuda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen genel şartlar şöyle oldu:

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.

İlgili Makaleler