İşkur İş İlanları

Kamuya en az ilkokul mezunu personeller alınacak! Başvurular ne zaman?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak. Toplamda 15 kişiyi istihdam edecek olan Üniversiteye, kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunabilirler. Üniversiteye başvuru şartları ve tarihi haberimizde.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ‘sürekli işçi’ kadrosunda personel alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu, kurum dışı ilanlar kategorisinde yayınlanan ilanda adayların 36 yaşından gün almamış olması gerektiği ifade edildi. En az ilkokul en fazla ortaöğretim mezunları arasından alım yapacak olan kurum toplamda 15 kişinin istihdamını sağlayacak. Temizlik görevlisi kadrosuna başvuranlar arasından seçilenler, kura ve sözlü sınav yöntemi ile belirlenecek. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar 22 Haziran 2020 ile 26 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

GENEL ŞARTLAR:

 

1 – Türk vatandaşı olmak.

2 – 18 yaşını tamamlamış olmak.

3 – 36 yaşından gün almamış olmak.

4 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5 – Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli) 6 – Çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında veya görevini devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması. 7 – Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 8 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. Not: İlana ilişkin tüm detaylar 22 Haziran 2020 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında (www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır.

İLANA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

İlgili Makaleler