Personel Alımı

Kamuya En Az Lise Mezunu 174 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile Mersin Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Bu ilanda en az lise mezunu 174 sözleşmeli personel alımı yapılacğaı ifade edildi. İlana başvurular bugün itibari ile başladı ve 23 Haziran'a kadar devam edecektir.

Mersin Üniversitesi tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Bu ilanda en az lise mezunu 174 sağlık personeli alımı yapılacağı ifade edildi. İlana başvurular bugün itibari yani 9 Haziran itibari ile başladı ve 23 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adayların başvuru formunu doldurmaları gerekli şartlara haiz olmaları ve başvuru için gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

KONTENJAN DETAYLARI

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) dolduracaklardır. Bunun yanı sıra adayların aşağıda belirtilen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgeleri hazırlayan adaylar online başvurularını tamamladıktan sonra Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla gerçekleştireceklerdir.

İşte istenen belgeler:

1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz)

3- 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi

4- Diploma Fotokopisi

5- Kimlik Fotokopisi

6- Özel Şart Belgesi (Varsa)

7- Fotoğraf (1 adet)

8- Askerlik Durum Belgesi

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda Mersin Üniversitesi tarafından bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte adaylarda aranan şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler