Kamu HaberleriPersonel Alımı

Kamuya en az lise mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bir ilanı yayımlandı ve bu ilanda sürekli işçi alımı yapılacağı belirtildi. Bu ilanda en az lise mezunu temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve engelli temizlik görevlisi alımı yapılacağı ifade edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda “Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

Yayımlanan ilanda ilanın İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacakları vurgulandı.

ARANAN ŞARTLAR

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvurularının kabul edilmeyeceği bildirildi. İşte adaylarda aranan şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

KURA VE TARİHLERİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre kura ve tarihler şöyle oldu:

“İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi işleminin 01.02.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30’da Üniversitemiz Konferans salonunda yapılması planlanmakta olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda Üniversitemiz web sayfası (https://www.ksbu.edu.tr) duyurular kısmından adaylara duyurulacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacaktır. Kura sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.”

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN.

İlgili Makaleler