İşkur İş İlanları

Kamuya İlkokul Mezunu 80 Sürekli İşçi Alımı Yapılıyor ! Telefon İle Arayarak Başvuru İmkanı

Gazi Üniversitesi tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Bu ilanda ilkokul mezunu kadın ve erkek sürekli işçi alımı yapılacağı belirtildi. İlana başvurular bugün başlarken 12 Haziran'a kadar devam edecektir.

Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalışmak üzere sürekli işçi alımı yapılacak. Söz konusu ilan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi web adresi üzerinden yayımlandı. Bu ilana başvurular 8 Haziran yani bugün başladı ve 12 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecektir. İlanda ilkokul mezunu 40 erkek ve ilkokul mezunu 40 kadın sürekli işçi alımı yapılacağı vurgulandı. Söz konusu personel alımları ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Kontenjan tablosu ise şöyledir:

BAŞVURU VE KURA DETAYLARI

İlana başvuru yapacak olan adaylar 8 Haziran 2020 ile 12 Haziran 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak ve ya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Personel alımları kura usulü ile yapılacağından İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 22.06.2020 tarihinde saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19 Pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Gazi Üniversitesi yönetimi tarafından belirlenecek ve adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır. Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların  başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu bağlamda Gazi Üniversitesi tarafından adaylarda aranan şartlar şöyle sıralanmıştır:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler