İşkur İş İlanları

Kamuya İŞKUR üzerinden büro personeli ve temizlik görevlisi alımı yapılacak!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne İŞKUR aracılığı ile büro personeli ve temizlik görevlisi alımı yapılacak. KPSS şartı gerektirmeyen ilanlara 18 yaş üstündeki vatandaşlar başvuruda bulunabilecekler. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kadrolarına başvuru şartları ve tarihleri haberimizde…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi engelli kadrosu için büro personeli ve temizlik görevlisi alımları yapacak. Büro personeli kadrosu için en az lise mezunu olanlar, temizlik personeli kadrosu için ise en az ilkokul mezunu olanlar başvuruda bulunabilecekler. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sayfası üzerinden, 14 Ekim 2020 ile 19 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlayabilirler.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

9) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 14/10/2020 – 19/10/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLANLARA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

İlgili Makaleler