Kamu HaberleriPersonel Alımı

Kamuya KPSS en az 60 puan ile zabıta memuru alımı yapılıyor

Elbeyli Belediye Başkanlığı tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi web adresi üzerinden bir ilan yayımlandı. Bu ilanda KPSS P93 ve P94 en az 60 puan ile zabıta memuru alımı yapılacağı ifade edildi. Ayrıca memur alımı ilanının açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

“Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.”

BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen belgeler ile yapacaklardır. Adaylar belgelerini 15 Şubat ile 22 Şubat arasında mesai saatlerinde Hürriyet Mahallesi Okul caddesi N0.2 Elbeyli –KİLİS adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek sureti ile gerçekleştireceklerdir.Elektronik ortamda, Belediyenin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresine, c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Elbeyli Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hürriyet mahallesi Okul Caddesi N0. 2 Elbeyli –KİLİS adresine gönderebileceklerdir.

ARANAN ŞARTLAR 

Konu ile ilgili olarak ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu doğrultuda Belediye tarafından belirtilen şartlar şöyle oldu:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru kılavuzu içinTIKLAYIN

İlgili Makaleler