İşkur İş İlanları

Kamuya KPSS şartsız Güvenlik Görevlisi alınacak! Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Tarsus Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile KPSS şartsız Güvenlik Görevlisi alımı yapacak. Sürekli işçi kadrosu için yapılacak alımlara en az lise mezunu olanlar başvuruda bulunabilecekler. Üniversite tarafından verilen ilanda alım için başvuruların 09-13 Kasım 2020 tarihleri arasında kabul edileceği belirtildi.

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devlet üniversiteleri eleman eksiklerini gidermek için bir bir personel alım ilanı yayınlıyorlar. Bu kapsamda Tarsus Üniversitesi, İŞKUR aracılığı ile 12 Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı istenmeyen alımlarda adayların 35 yaşından gün almamış olması gerektiği belirtildi. Başvuranlar arasından alımlar kura ve mülakat yöntemi ile belirlenecek.

GENEL ŞARTLAR

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, e) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

f) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak

b) 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

c) Son başvuru günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, (13.11.1985-13.11.2002 tarihleri arasında doğmuş olmak)

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler