Personel Alımı

Kamuya Personel Alımı Yapılıyor ! 4 Bin Lira Maaş Verilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK ) tarafından bir ilan yayımlandı. Söz konusu ilanda 30 personel alımı yapılacağı belirtildi ve 4 bin lira maaş verileceği vurgulandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK ) tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında bir ilan yayımlandı ve bu ilanda 30 personel alımı yapılacağı belirtildi. Söz konusu ilanda işe alınacak olan personellerde 4 bin lira maaş verileceği vurgulandı.

BAŞVURU DETAYLARI

İlana başvurular “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak sureti ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu ilana en geç 21 Eylül mesai bitimine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İşte adaylarda aranan şartlar:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler