Personel Alımı

Kamuya sözleşmeli büro personeli alımı yapılacak! Başvurular bugün başladı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sözleşmeli büro personeli alımı için ilan verdi. Başvuracak olan adayların KPSS en az 65 puana sahip olması gerektiği bildirildi. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 9 Kasım 2020 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, rektörlükte görevlendirilmek üzere büro personeli alımı yapacak. En az lisans mezunu olan vatandaşlar ilana başvuruda bulunabilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar 26 Ekim 2020 ile 9 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır. 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 2/3 sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

B) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

C) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

D) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2- Sınav Sonuç Belgeleri

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 6- Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü

7- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

9- Özgeçmiş

10- Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden düzenlenen kurs sonucu alınan Eğitim sertifikası, katılım veya kurs bitirme belgesine sahip olmak.

11- Fotoğraf (1 Adet) 3/3 Adayların başvurularını www.mgu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler