Personel Alımı

Kamuya Uzman Personel, İç Denetçi ve Destek Personeli alımı yapılacak!

Kamu kurumlarından olan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA), kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere Uzman Personel, İç Denetçi ve Destek Personeli alımı yapılacak! Toplamda 10 personel alımı yapacak olan KUDAKA, iş başvuruların 26 Ekim ile 6 Kasım 2020 tarihleri arasında olacağını belirtti.

Kamu kurumlarından olan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA), kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere Uzman Personel, İç Denetçi ve Destek Personeli alımı yapılacak! Toplamda 10 personel alımı yapacak olan KUDAKA, iş başvuruların 26 Ekim ile 6 Kasım 2020 tarihleri arasında olacağını belirtti.

Personel alımına ilişkin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının yayınladığı ilan detayları şöyle;

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 5 (beş) ve iş tecrübesi ile 1 (bir) olmak üzere toplamda 6 (altı) Uzman Personel,

1 (bir) İç Denetçi ve
3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum İlinde görevlendirilecektir.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden başlayarak 6 Kasım 2020 tarihi saat 23.59′ a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ

Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

SINAV YERİ

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No: 3 25200, Yakutiye/ERZURUM
Tel: 0 (442) 235 61 11; Faks: 0 (442) 235 61 14

İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,
Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 60 (altmış) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

İÇ DENETÇİ İÇİN TERCİH NEDENLERİ

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:
İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,
Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,
Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık konuları,
Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatlarına hâkim olmak,
Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak
Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,
SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak.

DESTEK PERSONELİ (3 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 60 puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden başlayarak 6 Kasım 2020 tarihi saat 23.59′ a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

BİLGİ ALMA

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:
Tel 0442 235 61 11
E-posta: info@kudaka.org.tr
İnternet Adresi: www.kudaka.org.tr
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Resmi ilanı görüntüleyerek diğer personel alım ilanı detaylarını görmek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler