Kamu HaberleriPersonel Alımı

Kamuya Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor

Marmara Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Söz konusu ilanda yüksek maaşla sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı ifade edildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Marmara Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı ifade edildi.  İlana ilişkin detayları okuyucularımızla paylaşıyoruz.

İLANIN DETAYLARI

Yayımlanan ilanda ise “Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 17 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceklerdir. Adaylar sözleşmeli personel alımı için kılavuzda belirtilen belgeler ile şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T. C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Alımı
Sözleşmeli Personel Alımı

ARANAN ŞARTLAR

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Sözleşmeli personel alımı kapsamında Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN. 

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir