İşkur İş İlanları

Kırıkkale Üniversitesi İŞKUR üzerinden kadrolu işçi alımı yapacak!

Kırıkkale Üniversitesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında yeni iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un ‘’Kamu iş ilanları’’ sayfasında yer alan ilana göre Kırıkkale Üniversitesi, kendi bünyesinde kadrolu olarak 92 işçi alımı yapacak. İşçi alımı başvuruları 7 Aralık 2020’de sona erecektir.

Kırıkkale Üniversite Rektörlüğü’nün yayınladığı ilanda, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri ve Hasta Bakımı Temizliği Hizmetleri kadrolarına işçi alımı yapılacağı belirtildi. İlanda şu bilgilere yer verildi;

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

4857 sayılı İş Kanunu  ile  mezkûr  Kanuna  dayanılarak  çıkarılan,  Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri uyarınca,  Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerinde  istihdam  edilme  üzere,  İŞKUR  açık ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilecek işçiler, anılan Yönetmeliğin Geçici   6’ıncı   maddesine   istinaden,   sınava   tabi   tutulmaksızın   doğrudan   noter   kurası   ile belirlenecek olup, tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir.

Üniversitemiz Genel  Sekreterliği  ile  İdari  ve  Mali  İşler  Dairesi  Başkanlığında  istihdam edilecek  işçiler,  noter  kurası  ile  belirlenecek  açık  iş  gücü  sayısının  (ilan  edilen  kadro  sayısı)  4 (dört)   katına   kadar   çağrılacak   adaylar   arasından,   yapılacak   Sözlü   Sınav   sonucuna   göre belirlenecektir.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

İşçi  alımına  ilişkin  bu  ilana  başvurular  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  esube.iskur.gov.tr internet  adresi  üzerinden  03/12/2020  –  07/12/2020  tarihleri  arasında  elektronik  (online)  olarak yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir.

İlan  edilen  tüm  pozisyonlara  atanacaklar  için  deneme  süresi  4857  sayılı  İş  Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır.

BAŞVURU BELGELERİ

İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek  belgeler   ve  söz  konusu  belgelerin  teslim  tarihine  ilişkin  tüm  bilgilendirme  ve duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.

 

 

İlgili Makaleler