Personel Alımı

KPSS açıklandı! 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru şartları nelerdir?

KPSS sonuçlarının açıklanması ile beraber vatandaşlar tarafından POMEM alımları hakkında araştırmalar attı. Polis olmak isteyenler, 27 Dönem POMEM alımlarını araştırıyorlar. Peki, 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru şartları nelerdir? İşte POMEM hakkında en merak edilen soruların cevapları

KPSS lisans düzeyinden sınava giren binlerce adayın sınav sonuçları açıklandı. Bu nedenle polis olmak isteyenler 27. Dönem POMEM alımlarını araştırıyorlar. İçişleri Bakanlığı 26. dönem alımında 5 bin 600 lisans ve 400 ön lisans mezunu alımı gerçekleştirmişti. . Peki, 27. Dönen POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru şartları nelerdir?

27. Dönem POMEM alımları ne zaman?

27. Dönem POMEM başvurularının, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklamasının da yapılmasının ardından erişime açılması bekleniyor. KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklanacak. 27. Dönem POMEM alımlarına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

POMEM alım şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
.i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
.
.
.

İlgili Makaleler