Kamu HaberleriPersonel Alımı

KPSS en az 55 puan ile kamu kurumuna şoför alımı yapılıyor

Yenikent Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Bu ilan kapsamında kadro derecesi 13 olan KPSS P94 en az 55 puan ile şoför alımı yapılacağı bildirildi. Söz konusu ilanın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

“Yenikent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.”

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını mesai saatleri içinde yapacaklardır. Başvuru yapacak olan adaylar kılavuzda belirtilen belgeler ile başvurularını 17 Şubat 2021 ile 22 Şubat 2021 tarihleri arasında yapacaklardır. Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yenikent Belediye Başkanlığı Yenikent / Gediz /KÜTAHYA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

ARANAN ŞARTLAR 

İlana başvuru yapacak olan adaylarda Yenikent Belediye Başkanlığı tarafından bazı şartlar aranıyor ve bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda aranan şartlar şöyle bildirildi:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

İlgili Makaleler