Personel Alımı

KPSS En Az 60 Puan İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı

Denizli Bekilli Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Bu ilanda KPSS en az 60 puan ile memuru alımı yapılacaağı ifade edildi. Söz konusu alımlara ilişkin başvurular 14 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve 28 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir. Ayrıca adayların başvurularını mesai saatleri içinde yapmaları gerekmektedir.

Denizli Bekilli Belediye Başkanlığı tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi web adresi aracılığı ile bir ilan yayımlandı. İlanda KPSS en az 60 puan ile bilgisayar işletmeni, VHKİ, düz memur, tekniker, zabıta memuru kadrolarında memur alımı yapılacağı ifade edildi. İlana başvurular 14 Temmuz’da başlayacak ve 28 Temmuz’a kadar devam edecektir. Ayrıca adayların başvurularını mesai saatleri içinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bekilli Belediyesi tarafından memur alımına ilişkin yapılan açıklamada “Bekilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet MemurlarıKanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURU VE KONTENJAN DETAYLARI

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 14.07.2020 tarihinden 28.07.2020 SALI günü saat 17.00 ye kadar (mesai günlerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında) başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Memur alımına ilişkin kontenjan dağılımı ise şu şekilde belirtilmiştir:

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bekilli Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen bu şartlara haiz olmayan adaylar başvuru yapsalar dahi başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bundan dolayı adayların başvuru yapmadan önce şu şartlara haiz olup olmadıklarını belirlemeleri gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler