Personel Alımı

KPSS Şartı Yok! Uzman Yardımcıları ve İdari Memur Alımları Başladı!

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alımı yapacağını duyurdu. Şartlara uyan adayların kabul edileceği ilana başvurmak isteyen adaylar 12 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını iletebilir. İlanın şartları…

Sınava Katılma Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 • TİM ve İhracatçı Birlikleri’nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Uzman yardımcısı pozisyonları için

  İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça

  2019, 2020 veya 2021 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az “70 puan”

  veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak

  (ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır)

  ,

 • 2020 veya 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden”istenen puan türünden asgari 70 puan almış”

İlgili Makaleler