GündemKamu Haberleri

KPSS Şartsız En Az İlkokul Mezunu 1343 Memur Alımı İçin Tercihler Başladı

2828 sayılı sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki vatandaşlar arasından memur ataması için tercihler başladı. Bu tercihler KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunu adaylar tercih yapabilecektir. Toplamda 1343 memur ataması yapılacaktır. Söz konusu tercihler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 1343 memur ataması için tercihler başladı. Bakanlığın resmi web adresi üzerinden duyuru yayımlandı. Bu duyuruda e-Devlet üzerinden tercihlerin başladığı belirtildi. Söz konusu tercihlere ilişkin en az ilkokul mezunu adaylar tercih yapabiliyor ve KPSS şartı aranmıyor.

Konu ile ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkından yalnızca bir kere yararlanılabilecek olduğundan hak sahiplerinin tercihlerini yaparken bu hususu dikkate almaları ve çalışmak istedikleri kurumları tercih etmeleri önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

ARANAN ŞARTLAR

1343 memur ataması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı şartlar belirlendi. Bu şartlara haiz olmayan adayların tercihleri kabul edilmeyecektir. Buna göre adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ATAMA KAPSAMINA GİREN KİŞİLER

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2828 sayılı kanun kapsamına giren kişiler de belirtildi. Buna göre haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden kişiler bu kapsama giriyor. Bununla birlikte 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişiler de bu atama kapsamına giriyor.

TERCİH TARİHLERİ

Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 01-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 15 Haziran 2020 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en az ilkokul mezunu KPSS şartsız 1343 memur ataması kılavuzu için TIKLAYIN. 

İlgili Makaleler