İşkur İş İlanlarıKamu HaberleriPersonel Alımı

KPSS Şartsız En Az İlkokul Mezunu Kamuya Personel Alımı Yapılacak

İŞKUR yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Yayımlanan personel alımına göre Yargıtay Başkanlığı’na en az ilkokul mezunu KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacak. Yargıtay KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu temizlik personel alımı için ilan detayları ve başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden kamu personeli iş ilanı yayınlandı. İlanda Yargıtay Başkanlığı’na en az ilkokul mezunu kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular 7 Haziran – 11 Haziran 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online kabul edilecek. Yargıtay en az ilkokul mezun kadrolu kamu personel alım yapılacak meslekleri şu şekilde: 249 temizlik görevlisi, 7 garson, 13 bahçıvan ve 6 aşçı alımı gerçekleşecek.


İŞKUR kamu temizlik personeli alımı başvuru şartları şu şekildedir:

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
 6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
 7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
 9. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Detaylı bilgi almak ve başvurmak için tıklayın.

İlgili Makaleler