Personel Alımı

KPSS’siz 31 Hastane personeli alımı yapılacak!

KPSS şartsız hastane personeli alım ilanı bekleyenler için Resmi Gazete'de KPSS'siz hastane personel alım ilanı yayımlandı

Hastane personel olmak isteyenler için KPSS’siz hastane personel alım ilanı Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlandı. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan  hastane personel alım ilanında KPSSli ve KPSSsiz personel alım yapılacağı bildirildi.

KPSSSİZ HASTANE PERSONEL ALIM YAPILACAK

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan hastane personel alım ilanında Eczacılık Fakültesi Mezunu KPSS’siz personel alınacağı görüldü. Öte yandan yayımlanan personel alım ilanlarında 23 hemşire ve diğer sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi.

HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ADRESİ

Başvuru yapacak adayların 30 Mart tarihine kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır. Eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/
sertifika.
6- SGK prim günlerini gösterir belge.

HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Hastane personel alım ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları şöyle:

Genel Şartlar:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı
aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması
durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre
belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler