Personel Alımı

Kredi Yurtlar Kurumu personel alım ilanı! KYK 500 memur alımı başvuruları 4 Ocak’ta başlıyor

Devlet memur olmak isteyenler dikkat. Yeni bir kamu personel alım ilanı yayınlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 32 ilimizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesine memur alımı için yeni bir ilan yayınladı. İlana göre, aşağıda belirtilen öğrenci yurtlarına bay-bayan memur alımı yapılacak. Toplamda 500 memur alınacak olup, alınacak personeller, Kız ve Erkek öğrenci yurtlarında ‘’Yurt Yönetim Personeli’’ kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam edileceklerdir.

MEMUR ALIMI BAŞVURULARI 4 OCAK 2021’DE BAŞLIYOR

KYK memur alımı başvuruları 4 Ocak 2021’de başlayacak ve 20 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları ve aşağıda belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Peki, KYK memur alımı (Yurt Yönetim Personeli) başvuruları nereye nasıl yapılacak? İstenilen özel şartlar, mezuniyet şartı nedir? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar…

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı duyurusu şöyle;

‘’Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B “Yurt Yönetim Personeli” alınacaktır’’

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.  Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) – 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Adaylar başvuru için gerekli belgeler başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Kredi Yurtlar Kurumu personel alım ilanı detaylarını görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler