Kamu Haberleri

KTÜ Farabi Hastanesi’ne 82 sağlık personeli alımı yapılacak! Başvurular ne zaman?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne farklı kadrolar için 82 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Ön lisans ve lisans mezunu olan vatandaşlar başvurularını 26 Haziran 2020 tarihine kadar online olarak yapabilecekler. Yapılan başvurular arasından kadroya seçilenler KPSS puan esasına göre belirlenecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine sözlü ya da yazılı sınav yapılmaksızın personel alımı yapılacağı açıklandı. Hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen, laborant, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli ve eczacı kadroları için alım yapacak olan kurum toplamda 82 kişinin istihdamını sağlayacak. Kamu kurumunda sağlık personeli olarak çalışmak isteyenler müracaatlarını, 12.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.

 

Genel Başvuru Şartları

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmamak.

Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

MÜRACATLAR;

12.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/adresinden yapılacaktır. 7 SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde; başvuru işlemleri neticesinde sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak olan Referans numarası ile takip edebileceklerdir. 8 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası

2018 KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

Nüfus cüzdanı örneği

Son 6 ay içerisinde çekilmiş

1 Adet Biyometrik vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında dilekçesine eklenecektir).

Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1 Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler

Not 2 *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

Not 3 Eczacı* kadrosuna başvuracakların dikkatine! “Başvurularda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvel ( sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanları) uyarınca KPSS şartı ve belgesi talep edilmeyecektir. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup sürece uygun olarak konuya ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler