Genel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 33 Personel Alımı Yapılacak! Başvuru Şartları…

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü, yeni personel alımı ilanı yayınladı. İş arayan vatandaşların merakla beklediği ilan resmi internet sitesinden yayınlandı. Kültür Ve Turizm Bakanlığı 33 Personel alacağını ve alınacak personellerin başvuru şartlarına uymasının şart olduğunu belirtti. Son başvuru tarihi 16 Temmuz olarak bildirilen ilanın başvuru şartları…

Genel şartlar

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve işyerlerinde Çalıştırabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saldı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından olmamak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Özel şartlar
1. Bu ilan ekindeki (Ek-1) tabloda başvurulacak pozisyonlar için belirtilen özel şartları taşımak.

Başvurular, 16/07/2021 günü mesai saati bitimine kadar, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılacaktır. 16/07/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlgili Makaleler