Eğitim

Kurumlar Burs Şartlarını Açıklamaya Devam Ediyor! BÜVAK Burs Şartları!

Üniversite öğrencisi adayları burs veren kurumları araştırmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı maddi ihtiyacı olan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Gerekli şartları yerine getiren öğrenci adayları burs başvurusunda bulunabiliyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın burs başvuru şartları…

BÜVAK BURS İŞLEYİŞİ:

a) BÜVAK tarafından verilen burslar karşılıksızdır.

b) BÜVAK’tan burs desteği almak isteyen öğrencilerin Burs Ofisi ve/veya BÜVAK Akademik
Kurul’a başvurmaları ve istenen belgeleri sunması gereklidir.

c) Burs Ofisine ve/veya BÜVAK Akademik Kurul’a yapılan burs başvurularının Burs Komisyonu ve
BÜVAK Akademik Kurul tarafından incelenmesi sonucunda gereksinim ve başarı kriterlerine göre
burs alması önerilen öğrencilerin listesi Burs Komisyonu ve BÜVAK Akademik Kurulu tarafından
BÜVAK Yönetim Kurulu onayına sunulur.

d) BÜVAK Yönetim Kurulu, ilgili komisyon ve kurul önerilerini BÜVAK burs bütçesi ve süreç
uygunluğu kapsamında değerlendirerek sonuçlandırır.

e) BÜVAK bursunu almaya hak kazanan öğrenciler her akademik yıl başında bursun devamı için Burs
Ofisine burs başvurusunu yenilemek ve istenen belgeleri sunmakla yükümlüdür.

BÜVAK BURS TÜRLERİ:

Gereksinim Bursları:

a) Burs Ofisi tarafından istenen ve öğrencinin gereksinimini belgeyen evrakın incelenmesi ve
mülakatların yapılmasının ardından öğrencinin akademik durumuna da bakılarak verilen burslardır.
(İncelenen evrak örnekleri: Öğrencinin ve ailenin gelir durumu, e-devletten alından sahip olunan
gayrimenkul ve araç dökümü, anne babanın vefat ya da boşanmış olma durumu, kardeş sayısı, okuyan kardeş
sayısı, ailede ve öğrencide varsa belgelenen hastalık veya özel engel durumu gibi)

b) Burs, öğrencinin normal okuma süresi boyunca, bütçe imkanları dahilinde ve öğrencinin ihtiyacını
her yıl belgelemesi koşuluyla devam eder.

c) Burslar Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir.

d) Öğrenci, BÜ’ye ilk yerleştiğinde burs başvurusu yapabilir. Hazırlık ve eğitiminin ilk dört
yarıyılında olan öğrencilere burslarda öncelik tanınır.

e) Hazırlık öğrencilerinin derslere devam hakkı olduğu sürece bursları sürer. Hazırlık okulunu bir
yılda bitiremeyenler esas sınıftaki eğitimlerine başlayıncaya kadar burs alamazlar. Bu öğrenciler
esas sınıftaki eğitimlerine başlarken burs alabilmek için yeniden Burs Ofise başvurmak zorundadır.

f) Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren ancak henüz burs başvuru yapmamış olan öğrenciler de burs
başvurusu yapabilirler.

g) Esas sınıftaki öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için Genel Not Ortalaması (GNO)’larının,
en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin GNO’sunun üst üste iki dönem 2.00’nin altına
düşmesi durumunda bursu kesilir.

h) Daha önce bursa başvurmamış ve bölümünde en az bir dönem okumuş olan öğrencilerin bursa
başvurabilmeleri için 4.00 üzerinden en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekmektedir.

Başarı Bursları:

a) BÜ’ye giriş başarısına dayalı olarak lisans öğrencilerine verilen burslardır. Bu bursların türleri ve
koşulları her yıl Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından belirlenir.

b) Öğrencinin GNO’su her dönem için 4.00 üzerinden 3.00’ın altına düşmediği sürece devam eder.
Öğrencinin düşen GNO’su tekrar 3.00’ın üstüne çıksa bile Başarı Bursu yenilenmez.

c) Dil hazırlık okulunu bir yılda başarı ile tamamlamak önkoşuldur, hazırlığı geçemeyen başarı
bursiyerleri burs hakkını kaybeder ve esas sınıfa geçtiklerinde başarı bursları devam etmez.

d) Ekim-Haziran aylarında 9 ay süreyle verilir.

e) Başarı Bursu alan bir öğrenci BÜVAK’tan ayrıca gereksinime bağlı burslardan alamaz.

 BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursları:

a) Bu burslar 19 Mart 2019 tarihinde BÜVAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe
giren BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursu Yönetmeliği (Ek 1) hükümleri çerçevesinde verilir.

b) BÜVAK Akademik Kurul Doktora Bursiyerlerinin seçimi BÜVAK Akademik Kurulu tarafından
yapılır ve BÜVAK Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır.

İlgili Makaleler