Kamu HaberleriPersonel Alımı

KVKK Personel Alım Sınav İlanı Yayınladı! Son Başvuru Tarihi 27 Eylül!

KVKK, Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayınladı. 10 kişilik açılacak olan kadroda Hukuk Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Elektronik, Elektrik-Elektronik grupları öncelikli olacak. Sınav başvuruları 31/08/2021 – 27/09/2021 tarihleri arasında Kurumun internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) gerçekleştirilecek.

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış
olmak,

c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya
da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik
ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
(KPSSP-3 grubu için),ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ” Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği
kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil
sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

d) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar)

İlgili Makaleler