Kamu HaberleriPersonel Alımı

Lise Mezunu Olan İş Arayan Vatandaşlar Dikkat! 46 İlde Zabıt Katibi Alınacak!

Kamu kurumu bünyesinde çalışmak isteyenlere güzel haber geldi. Son yayınlanan ilanlara göre 46 ilde Zabıt Katibi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. İlandaki başvuru şartlarını sağlayan adaylar, 18 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına zabıt katibi, şoför ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarında personel alımları gerçekleştirilecek. Zabıt katibi için alımlar İzmir ve 46 diğer il için yapılacak.

 

Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

Türk vatandaşı olmak,

İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almışolmak,

Özel Şartlar

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Enaz lise veya dengi okulmezunu olmak,

2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Tarihi:

Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir. Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlgili Makaleler