İşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

Marmaris Belediyesi 9 Kişilik Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayınladı!

Muğla İli Marmaris Belediye Başkanlığı yeni zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre 9 kişilik zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru şartları arasında en önemli şartın KPSS sınavından en az 70 puan alınması gerektiği belirtildi. Zabıta memuru alımı yapılırken başvuran adaylara sözlü ve yazılı sınav yapılacağını duyuran Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı zabıta memuru genel ve özel şartları…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi (A) fıkrasında belirtilen şartların
yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilenen en az A veya B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler