Kamu Haberleri

Meclis toplandı: Bekçilere yeni yetkiler verilecek! Maaşları artacak

Corona virüsü nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM bugün Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Mecliste konuşulan ilk konu ise bekçiler oldu. Bekçiler için yapılan yeni düzenleme ile birlikte bekçilere yeni yetkiler verilecek. Ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerin maaşlarına da zam yapılacak.

Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Kontrollü sosyal hayat dönemi sonrasında yeniden çalışmalara başlayan Mecliste uzun süredir gündemde olan kanun teklifi ele alındı. Bu kapsamda bekçilerin yetkileri yeniden belirleniyor. Ayrıca yapılan düzenleme ile birlikte bekçiler maaşlarını zamlı olarak alacaklar.

Bekçilerin yeni yetkileri neler olacak?

Bekçiler, kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek.

Şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen bekçiler, jandarma sınıfına dahil edilecek.

Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçilerin maaşları eğitim durumuna ve medeni haline göre farklılık göstermektedir. Göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı da 4 bin 534 TL’dir. İlkokul mezunu bekçi 4 bin 302,80 TL ve önlisans mezunu bekçi 4 bin 357 ile 4 bin 400 TL arasında maaş almaktadır. Ancak yeni düzenleme ile birlikte bekçilerin maaşına zam gelecek. Haftalık çalışma saati 40’a çıkarılan bekçiler maaşlarını zamlı olarak alacaklar.

Bekçi olmanın şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla,başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

İlgili Makaleler