Personel Alımı

Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Belediye Alım Şartlarını Açıkladı!

Memur olmak isteyen ve iş arayan vatandaşlar için resmi internet sitesinden önemli bir ilan yayınlandı. Niğde İli Bahçeli Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre ayniyat ve ambar memuru alınacak. KPSS sınavından en az 70 puan almış olma şartı koşan belediyeye başvurmak isteyen adaylar için son gün 10 aralık olarak belirlendi. İlana kimler başvurabilir? Genel ve özel şartları nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen Memur kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,

İlgili Makaleler