Ekonomi

Memurlara Güzel Haber Verildi! Bunu Yapan Herkes 1.600 TL Alacak!

Memur vatandaşları yakından ilgilendiren güzel bir haber verildi. Ocak 2022 itibariyle diğer ödemeler dışında bir de memura ikramiye verilecek. Bakan Bilgin’in verdiği bilgiye göre toplu sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıkarıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi 2022 Temmuz’da 428 lira, 2023 Ocak’ta 462 lira ve 2023 Temmuz’da ise 489 lira olacak. Ancak memurun yüzünü güldüren bu açıklamaya bir şart eklendi. İşte o şart…

Üye Olmak Zorundalar!

2022 yılı itibariyle sendikalı olan memurlar toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. Bunun için de üye sayısı yüzde 1’i aşan bir sendikaya üye olma şartı koşuluyor. Sendika üyeliği ile ilgili olarak 4688 sayılı kanunun 14’üncü maddesinde, ‘sendikalara üye olmak serbesttir’ deniyor. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir. Sendikaya üyelik, memurun doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika tarafından kabulü ile kazanılır.

  • Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılıyor.
  • Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açma hakkı var.
  • Sendika, üyeliği kesinleşen memurun başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere 15 gün içinde işverene gönderir.
  • Birden çok sendikaya üye olunamaz.

İlgili Makaleler