Kamu Haberleri

Memurlara Ne Kadar Fazla Çalışma Ücreti Ödeneceği Belli Oldu

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetveli kapsamında aylık aktu fazla çalışma ödemesi hakkında memurların araştırması başladı. Peki memurlara ne kadar fazla çalışma ödemesi yapılabilir?

Belediye Meclisi kararı kapsamında tespit edilen tutarda fazla çalışma ücreti ödemesi maktuen ödemesi yapılıyor. Bununla birlikte ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu kapsamında ödeme yapılıyor. Bu bağlamda belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele Belediye Meclis kararı kapsamında fazla çalışma ücreti ödemesi yapılır.

MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

Belediye nüfusuna göre ödeme gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda nüfusa göre ödemeler azami şu şekilde olmaktadır:

– 10.000’e kadar olanlar için 302 Türk Lirasını,

– 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 323,50 Türk Lirasını,

– 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 358 Türk Lirasını,

– 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 404 Türk Lirasını,

– 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 482 Türk Lirasını,

– 1.000.001’den fazla olanlar için 559 Türk Lirasını,

– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559 Türk Lirasını,

– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 744 Türk Lirasını geçmeyen ödemeler yapılıyor.

BAZI MAZERETLİ DURUMLARDA ÖDEME DEVAM EDİYOR

Bununla birlikte aylık maktu fazla çalışma ücreti ödemesi alanlara her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik yeni bir ödeme yapılmaz. Bununla birlikte belirtilen hükümler kapsamında maktu fazla çalışma ücreti ödemesi şu durumlarda ödenmeye devam edilecek ve diğer hallerde ise fiilen çalışıldığı sürede ve bu süreye göre orantılı bir şekilde ödenecektir:

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında

İlgili Makaleler