Ekonomi

Memurların aylık ödemelerine zam! İşte yeni ücretler

Milyonlarca memur ödemelerine yapılacak zamlar için bekliyorlar. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde memurlara yapılacak olan zamlara yer verildi. Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisinde zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele aylık maktu fazla çalışma ücreti 790 TL’ye yükseltildi.

Salgın sonrası dönemde milyonlarca işçi, emekli ve memur zam haberlerini bekliyorlar. Memurların için güzel ise geldi. İçeriğinde pek çok ödemeye yer veren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, aylık maktu fazla çalışan memura ödenen ücret 790 TL’ye yükseltildi.

İşte Yeni Şafak’tan Ahmet Ünlü’nün haberine göre memurlara yapılacak olan yeni ödemeler:

2021 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 80,50 TL,

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 73,50 TL,

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 61,65 TL,

Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 57,55 TL,

Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 54,05 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 47,65 TL,

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 46,35 TL.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında 61,65 TL esas alınır. Bu yıl yapılan artış % 9,893 oranındadır.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınmaktadır.

Yine 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı esas alınır.

Arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminatlar

6245 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci bentlerinde yer alan personelden;

Kadro derecesi 1-4 olanlar 18,90 TL,

Kadro derecesi 5-15 olanlar 18,25 TL.

Bu tazminattan yararlananlardan; memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Yine bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ödenir.

Aylık maktu fazla çalışma ücreti 790 TL’ye yükseldi

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

10.000’e kadar olanlar için 321 Türk Lirası’nı,

10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 344 Türk Lirası’nı,

50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 380 Türk Lirası’nı,

100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 429 Türk Lirası’nı,

250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 512 Türk Lirası’nı,

1.000.001’den fazla olanlar için 594 Türk Lirası’nı,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 594 Türk Lirası’nı, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler içinse 790 Türk Lirası’nı geçemez.

Terör eylemlerinin olduğu illerde çalışanlara 164,50 TL ilave ücret

375 sayılı KHK’de belirtilen memurlar ve diğer kamu görevlilerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilmektedir.

Buna göre, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 28’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı 164,50 Türk Lirası olarak uygulanır. Ancak, Cumhurbaşkanı bu tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.

2021 yılında Tayin Bedeli

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu göstergeler 2020 yılındakilerle aynıdır.

Öğretmenlere yapılacak hazırlık ödeneği

2021 yılında ödenecek hazırlık ödeneği toplu sözleşme ile 1.250 TL olarak belirlenmişti. Bu ödemeyle ilgili olarak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde; “657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır” ifadelerine yer verilmiştir.

İlgili Makaleler