Personel Alımı

Merkez Bankası güvenlik görevlisi alımı için başvuru linki!

Merkez Bankası, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 30 adet silahlı özel güvenlik görevlisi alımı yapacak. Güvenlik görevlisi alımı için başvurular, aşağıda belirtilen link üzerinden yapılacak. Peki, Merkez Bankasına hangi şartlarda güvenlik personeli alınacak? Adaylarda istenilen özel şartlar nelerdir?… İşte ayrıntılar…

30 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde yeni bir personel alım ilanı yayınlamıştı. İlana göre Merkez Bankası, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Lisans) en az 60 KPSSP1 puanı almış olma şartı ile 30 adet güvenlik görevlisi alımı yapacak. Alınacak güvenlik görevlileri, T.C Merkez Bankası İdare Merkezi ve Şubelerde istihdam edileceklerdir.

Güvenlik görevlisi alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verilmiştir;

BAŞVURU KOŞULLARI (27 KASIM-14 ARALIK 2020)

01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Askerlik görevini yapmış olmak. (Erkek adaylar için.)

Güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak. ü Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Lisans) en az 60 KPSSP1 puanı almış olmak. (Lisans mezunu adaylar için.)

2018 yılında yapılan veya 2020 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak. (Ön Lisans mezunu adaylar için.)

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak.

En az 175 cm. boyunda olmak. (Uygulamalı sınav öncesi boy ölçümü tarafımızca yapılacak, bu şartı sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

GENEL YETENEK SINAVI (03 OCAK 2021)

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Koşulları taşıyan adaylardan KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda ilk 360 aday (360’ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) genel yetenek sınavına çağrılacaktır.

UYGULAMA SINAVI (13-15 OCAK 2021)

Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 180 aday (180’inci adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) uygulama sınavına çağrılacaktır. Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup, detaylar daha sonra adayların elektronik posta adreslerine bildirilecektir. Uygulama sınavından yüz üzerinden en az elli ve üzerinde puan alan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 90 aday (90’ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

KİŞİLİK VE YETKİNLİK TESTLERİ (19-21 OCAK 2021)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

Komisyon Mülakatı (1-5 Şubat 2021) Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

MULAKAT PUANI

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır.

Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır. Başvuru İşlemleri Başvurular, 27.11.2020 tarihinden 14.12.2020 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf, Diploma veya geçici mezuniyet belgesi, Sınav Sonuç Belgesi (KPSS), Terhis Belgesi o Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Kimlik Kartı (Silahlı) GÜVENLİK GÖREVLİSİ/2020

BİLGİLENDİRME

Bilgilendirme Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

BANKAYA ALINACAK KİŞİLERDE ARANACAK KOŞULLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

 

İlgili Makaleler