Kamu HaberleriPersonel Alımı

Merkez Bankasından Açıklama! KPSS Şartsız 40 Uzman Yardımcısı Alacak!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi internet sitesinde önemli bir duyuru yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapılacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 4 Ekim olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uzman yardımcısı alımı ilan şartları…

Başvuru Koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
  • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

İlgili Makaleler