Personel Alımı

Mersin’de İkamet Edenler! Mersin Üniversitesi KPSS Şartsız 75 Personel Alacak!

Mersin’de ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar için Mersin Üniversitesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre KPSS şartı aranmaksızın 75 personel alımı yapılacak. İlana başvurmak isteyen adayların 29 Kasım 2021 tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın diğer şartları nelerdir?

İlanın Şartları

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda belirlenecektir.

İlgili Makaleler