Ekonomi

Mesai ücretleri ve maaşların ödenmesi konusunda emsal karar!

Mesai ücretleri ve maaşların ödenmesi konusuna Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi. İşten çıkarılan bir garsonun İş Mahkemesine başvurusu üzerine maaş ve mesai alacakları konusunda karara bağlandı. Söz konusu kararda, “Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir." İfadeleri kullanıldı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve en çok tartışılan konulardan biri olan mesai ve maaş alacakları konusunda emsal niteliğinde bir karar verildi. İHA’nın haberine göre; İşten çıkarılan bir garson İş Mahkemesine başvurdu. İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir sebep olmadan feshedildiğini iddia eden çalışan, ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti. Bu konu hakkında mahkemeye ifade veren patronu ise davaya red kararının verilmesine karar verdi. Davanın kısmen kararına verildi. Kararı ise garsonun patronu temyiz etti.

Ücret ödeyinceye kadar çalışmayabilir

Bunun üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ‘ücretin’; ‘bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak’ tanımlandığını belirtti. Kararda; ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi mümkün olduğu gibi, ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması da mümkün olduğu açıklandı.

Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir

 

Söz konusu Yargıtay kararında, “Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önem taşımaz. Ancak, ücretin ödenmediğinden söz edilebilmesi için ücret ödeme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekir. Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir.” Denildi.

İlgili Makaleler