Kamu HaberleriPersonel Alımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis Alımları Başladı! Başvuru Şartları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yeni bir iş ilanı yayınladı. 3 mühendis istihdam edecek olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilanının yayınlanmasının ardından iş arayan mühendisleri heyecanlandırdı. 22 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını internet üzerinden kabul edecek olan Meteoroloji genel müdürlüğü KPSS sınavından en az 50 puan almış olma şartı bulunduğunu da belirtti.

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 nci
bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları
gerekmektedir.

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan
nitelik ve şartları taşıdığı halde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atanması için istenen
belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi
içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan
bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2- Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların
başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz”
aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.

3- Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

4- 2020 Yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

5- Adayların 3 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

İlgili Makaleler