Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazı gönderdi: Faaliyetlerine başlayabilirler!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri hakkında kararını verdi. MEB tarafından okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlara konuya ilişkin olarak resmi yazı gönderildi. Resmi yazıda kurallara uyulması halinde yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetlerinin yapılabileceği belirtildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlara resmi yazı gönderdi. Yaz okulu faaliyetlerine ilişkin yazıda, tedbir kurallarına uyulması halinde yaz okulu ve yaz külübü faaliyetlerinin yapılabileceği açıklandı.

Okul öncesi eğitim görmemiş öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla alınan kararda şu ifadeler yer aldı:

Kılavuza uymak koşulu ile yapabilirler

“Yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların güvenli ortamlarda bulunabilmesini sağlamak amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlarda Bakanlıkça yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir.”

MEB tarafından gönderilen yazıda, başta sağlık alanındakiler olmak üzere çalışan veliler olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarını, yaz okulları ve kulüplerinin sona ereceği 31 Ağustos’tan sonra mesai saati içinde bırakacak yer bulamayacaklarından, uygulamanın yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar devam etmesi talebini Bakanlığa ilettikleri ifade edildi.

İlgili Makaleler