Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Telefi Eğitiminin Detaylarını Açıkladı

Milli EĞitim Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapılarak telafi eğitiminin detayları belirtildi. Söz konusu açıklamada 15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlendiği vurgulandı. Bunun yanı sıra açıklamanın devamında en az 3 hafta olacak şekilde telafi eğitimi yapılacağı yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini kurumun kendisi belirleyeceği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada özel öğretim kurumlarının telafi, tamamlama ve uyum eğitimlerine başlamaları konusunda 81 il valiliğinin bilgilendirildiği anımsatıldı. Ayrıca özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarihin 15 Ağustos 2020 olduğu belirtilerek en az 3 hafta olacak şekilde telafi eğitiminin yapılacağı vurgulandı.

TELAFİ EĞİTİMİNİN DETAYLARI BELİRLENDİ

Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi, okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine, öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe, özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine, öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe, özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre, özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecek.”

TAKVİMİN DIŞINDA UYGULAMA YAPILABİLECEK

Açıklamanın devamında özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerinin resmi okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceği ifade edildi. Açıklamada bakanlık tarafından resmi okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapılabileceği vurgulanarak şöyle denildi:

“5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 6. maddesinin ‘Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmi kurumlarda uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir.’ hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10. maddesinin, ‘Okullarda, resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.’ hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından resmi okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapılabilecek.”

İlgili Makaleler