Personel Alımı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) KPSS puan sıralamasına göre memur alımı yapılacak!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre MGK Genel Sekreterliği bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere memur alımı yapılacak. Memur alımlarında 2019 ve 2020 yılları arasında yapılan KPSS puan sıralaması dikkate alınacak. MGK personel alımı başvuruları 11 Ocak’ta başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. Peki, Milli Güvenlik Kurulu memur alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzman yardımcılığı giriş sınavı ilanı yayınladı. İlanda şu detaylara yer verildi;

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6’ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak 5- Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Kurumun internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

2- Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Genel Sekreterliğe intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHİ

1- Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Giriş (Sözlü) sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar www.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olan yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili kurumunca onaylı örneği (Yurt dışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurt içindeki fakülte veya yüksekokullardan mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 3- 3 adet vesikalık fotoğraf,

4- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek şekilde),

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk.gov.tr internet sitesinden temin edilecek),

6- Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devlet sisteminden temin edilebilir),
Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili bilgi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 289 65 09-10-11-13 numaralı telefonlardan alınabilir.
İlanen duyurulur.
Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler