Gündemİşkur İş İlanları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 9 farklı meslekte personel alım yapılacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 9 farklı meslekte personel alım ilanı yayımladı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Bakım-onarım hizmetleri, Bahçe bakım işleri, Marangozluk işleri, Elektrik, Sıhhi tesisat, Demircilik işleri ve Boya işleri personel alım ilanı yayımlandı.

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
7. (2) Fotoğraf
8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;
a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,
9. Temizlik ve Bakim Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler