Personel Alımı

Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Yapacak! Son Gün Bugün

Nükleer Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde yeni iş ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre 15 temizlik personeli alımı yapılacak. İlana başvurmak isteyen ve iş arayan adaylar için son başvuru tarihi 16 Ağustos bugün. Nükleer Düzenleme Kurumu başvurularını internet adresinden kabul edecek. En az lise mezunlarını alacak olan Nükleer Düzenleme Kurumu başvuru şartları…

Genel Şartlar

  1. 2527sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu  düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak
  6. İlan tarihi itibariyle başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak
  7. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik’ in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. (Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına hak teşkil etmeyecektir.)

İlgili Makaleler