Personel Alımı

O Belediye Tamı Tamına 80 Tane Memur Alacak! Başvurular Başladı; KPSS Detayı Önemli! Son Başvuru Tarihi…

Memur alımı gerçekleştirmek için düğmeye basmış olan Adana Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı kadroda istihdam etmek üzere 80 memur alımı gerçekleştireceğini duyurmuş bulunuyor. Temmuz ayında gerçekleştireceği memur alımlarına ilişkin genel ve özel şartları duyurmuş olan Adana Büyükşehir Belediyesi, aşağıdaki şartları taşıyan adayların başvurularını bekliyor.

İtfaiye eri, fizikçi ve düz memur alımı için duyuru yayınlamış olan Adana Büyükşehir Belediyesi, 80 yeni memur alıyor. Memurluk için başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihi ile 22 Temmuz 2022 tarihi arasında kabul eden Adana Büyükşehir Belediyesi, başvurulara ilişkin belgelerin Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Seyhan, Adana adresine şahsen ya da posta yoluyla iletilmesini istiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Genel Şartları

Memur alımlarında diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasına tabi tutulan Adana Büyükşehir Belediyesi, bu maddede yer alan şartları genel şartlar olarak belirlemiş bulunuyor. Bu maddeye göre; adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması, görevini yerine getirecek herhangi bir sağlık sorunu ya da akıl hastalığına sahip olmaması, erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması veya askerlik çağına gelmemiş bulunması ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması şartlarını arıyor. Bunun yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerçekleştirecek olan Adan a Büyükşehir Belediyesi, adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde (kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık gibi) belirtilen suçları işlememmiş olmasını istiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Özel Şartları

Genel ilanların yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi, pozisyona özgü şartlar da arıyor. Buna göre, her pozisyon için istenilen eğitim şartının yerine getirilmesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda adayların KPSS 2020 sınavına girmiş ve sınavdan pozisyon için gerekli olan puanı almış olmasını istiyor. Adayların saha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenler ile atılmış olmamasını da şart koşan Adana Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri unvanı için 1.67 boy, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamasını, 30 yaşının doldurulmamış olmasını, dar alan ve yükseklik gibi fobilere sahip olmamayı, aynı zamanda, en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmayı şart koşuyor. Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin memur alımı başvuruları için formlar, www.adana.bel.tr resmi internet adresinden temin edilebiliyor.

İlgili Makaleler