Ekonomi

O Kişilere Her Ay 735 Lira Devlet Desteği Verilecek

Corona virüsü salgını kapsamında devlet tarafından çok önemli destekler verilmeye başlandı. İsithdamın korunması için işe dönen personeller üzerinden işverene prim desteği sağlanacak. Bu doğrultuda aylık 3 bin lira maaş alan bir çalışan için işverene her ay 735.75 lira prim desteği verilecek.

Corona virüsü salgını kapsamında devlet tarafından çeşitli ekonomik destekler devreye alındı. Bu doğrultuda tekrar işe dönen çalışanlar için işletmelere prim desteği sağlanacak. Destek başvurusu kabul edilen işletmede, devlet işe dönen ve kazancı 3 bin lira olan bir çalışan için her ay 735,75 lira prim desteği sağlayacak.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Devlet tarafından sağlanan bu destekten faydalanmak isteyenlerin daha önce sağlanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi destekten yararlanmış olması gerekiyor. Ayrıca bu destekleri alan ve normal çalışma düzenine dönen işletmeler ödemelerini almaya hak kazanacaklar. Bunun yanı sıra bu destekten genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, KİT’ler, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan ortaklıklar yararlanamayacak.

Bu destekten yararlanabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Bu prim desteği ödemesi için kısa çalışma ödeneği alan her işçi için ödenek aldığı aylık ortalama gün sayısı, nakdi ücret desteğinden yararlanan işçi için ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı esas alınacak.

İlgili Makaleler